Centrum Hewelianum w Gdańsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Regulamin organizacyjny:

Zarządzenie wewnętrzne nr 70/2017 Dyrektora Centrym Hewelianum z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Hewelianum- jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdańska.

Regulamin Organizacyjny Centrum Hewelianum