Biuletyn Informacji Publicznej

Hevelianum w Gdańsku

Zarządzenia Dyrektora 2018 r.:

Zarządzenie nr 1 - W sprawie: wymiaru czasu pracy w 2018 roku

Zarządzenie nr 2 - W sprawie: ustalenia zasad w weekendowych zajęciach edukacyjnych odbywających się w Centrum Hewelianum

Zarządzenie nr 3 - W sprawie: wprowadzenia procedury przekazywania środków pieniężnych w ramach sprzedaży artykułów spożywczych w automacie vendingowym

Zarządzenie nr 4 - W sprawie: wprowadzenia wniosku o zatwierdzenie cen detalicznych towarów sprzedawanych przez Centrum Hewelianum

Zarządzenie nr 5 - W sprawie: wprowadzenia "Regulaminu sprzedaży artykułów spożywczych w automacie vendingowym"

Zarządzenie nr 6 - W sprawie: ustalania opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt. "Roboferie" organizowanych podczas ferii zimowych w województwie pomorskim w Centrum Hewelianum

Zarządzenie nr 7 - W sprawie: ustalania opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt. "Roboferie" organizowanych podczas ferii zimowych w województwie pomorskim w Centrum Hewelianum

Zarządzenie nr 8 - W sprawie: udzielenia upoważnienia do używania tytułu "Rzecznika Prasowego Centrum Hewelianum"

Zarządzenie nr 9 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt. "Wyścig po zdrowie, czyli co nam dają witaminy"

Zarządzenie nr 10 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt. " A jednak się kręci!"

Zarządzenie nr 11 - W sprawie: wprowadzenia aneksu do Regulaminu wynagrodzeń

Zarządzenie nr 12 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych pt. "Dzień liczby PI"

Zarządzenie nr 13 - W sprawie: określenia zasad udziału w zajęciach okazjonalnych pn. Koło Astronomiczne :Gwiezdne Universum - III Edycja"

Zarządzenie nr 14 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w wieczorze dla dorosłych pt." Wieczór z miłością", który odbywać się będzie w budynku Galerii Strzeleckiej

Zarządzenie nr 15 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajeciach edukacyjnych pt. " O łamaniu kształtów"

Zarządzenie nr 16 - W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o oddaniu w najem lokali użytkowych

Zarządzenie nr 17 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w wieczorze dla dorosłych pt. "Wieczór z krajem kwitnącej wiśni", który odbywać się będzie w budynku Galerii Strzeleckiej

Zarządzenie nr 18 - W sprawie: ustalenia cen za bilety wstępu w ramach akcji promocyjnej Ogólnopolski weekend niższych cen "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny"

Zarządzenie nr 19 - W sprawie: ustalenia cen za bilety wstępu w ramach promocji "Rozsmakuj się w Metropolii. Weekend za pół ceny"

Zarządzenie nr 20 - W sprawie: ustalenia opłaty w zajęciach edukacyjnych pt. "O łamaniu Kształtów"

Zarządzenie nr 21 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajeciach edukacyjnych pt. "3,2,1 … Wiosna!"

Zarządzenie nr 22 - W sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu astrofotograficznego "AstroCamera 2018"

Zarządzenie nr 23 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w zajeciach edukacyjnych pt." Zgrupowani"

Zarządzenie nr 24 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajeciach edukacyjnych pt."Zgrupowani"

Zarządzenie nr 25 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w okazjonalnym programie edukacyjnym pt."Dni Nauki"

Zarządzenie nr 26 - W sprawie: podania do publicznej wiadomosci informacji o oddaniu w najem pomieszczenia magazynowego

Zarządzenie nr 27 - W sprawie: zasad udziału w zajęciach okazjonalnych pn. "Niebo na kółkach"

Zarządzenie nr 28 - W sprawie: powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów przedstawiciela pracowników

Zarządzenie nr 29 -  W sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu wewnętrznym nr 90/2017 Dyrektora Centrum Hewelianum z dnia 5 pażdeziernika 2017r. W sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w celu bieżącej identyfikacji oraz oceny zbędnych i zużytych składników majatku ruchomego w posiadaniu Centrum Hewelianum

Zarządzenie nr 30 - W sprawie: ustalenia zasad udziału w seansie w mobilny planetarium "Stellaeburgum"

Zarządzenie nr 31 - W sprawie: ustalenia opłat za udział w zajęciach edukacyjnych pt."Egzotyczne planety"

Zarządzenie nr 32 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych pt. "Egzotyczne planety"

Zarządzenie nr 33 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w wieczorze dla dorosłych pt. "Wyprawa życia", który odbywać się będzie w budynku Centrum Hewelianum

Zarządzenie nr 34 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych pt."Świat przez kadr"

Zarządzenie nr 35 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt. "Świat przez kadr"

Zarządzenie nr 36 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt."Słoneczne tajemnice"

Zarządzenie nr 37 - W sprawie: wprowadzenia aneksu do Regulaminu wynagrodzeń

Zarządzenie nr 38 - W sprawie: wprowadzenie zmian do Regulaminu konkursu astrofotograficznego "AstroCamera 2018"

Zarządzenie nr 39 - W sprawie: uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 60/2017 w części dotyczącej Regulaminów parkingów miejskich - przy ul. Gradowej 3 i 3 Maja 9 w Gdańsku - będących w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum i wprowadzenia tych regulaminów ze zmianami

Zarządzenie nr 40 - W sprawie: uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 64/2017 w części dotyczącej Regulaminów parkingów miejskich - przy ul. Gradowej 11 w Gdańsku - będącego w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum i wprowadzenia tych regulaminów ze zmianami

Zarządzenie nr 41 - W sprawie: ustalania zasad uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych pt. " Co w wodzie trzeszczy?"

Zarządzenie nr 42 - W sprawie: ustalania cen za bilety wstępu do Centrum Hewelianum

Zarządzenie nr 43 - W sprawie: powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia i rostrzygnięcia konkursu na wybór Operatpra lokali użytkowych przeznaczonych na usługi gastronomiczne, położonych w Gdańsku na terenie Centrum Hewelianum, w budynkach wozowni Artyleryjskiej oraz Laboratorium Amunicyjnym 2

Zarządzenie nr 44 - W sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznycm służącym do przetwarzania danych osobowych w Centrum Hewelianum w Gdańsku

Zarządzenie nr 45 - W sprawie: ustalenia cen za bilety wstępu w ramach V edycji kampanii Rowerowy Maj 2018 r

Zarządzenie nr 46 - W sprawie: wprowadzenia "Regulaminu udziału w wakacyjnym programie historycznym pt:"Fort Nocą - spotkanie z duchami Góry Gradowej"

Zarządzenie nr 47 - W sprawie: zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Centrum Hewelianum w Gdańsku

Zarządzenie nr 49 - W sprawie: organizacji imprezy promocyjnej Centrum Hewelianum pt. "Gdańsk świętuje 10-te urodziny Centrum Hewelianum"

Zarządzenie nr 50 - W sprawie: zmian w Regulaminie Pracy Pracowników Centrum Hewelianum w Gdańsku

Zarządzenie nr 51 - W sprawie: ustalenia cen za bilety wstępu w ramach imprezy popularnonaukowej pn. "Zaćmienie Księżyca"

Zarządzenie nr 52 - W sprawie: powołania zespołu projektowego na potrzeby opracowania Koncepcji programu funkcjonalno-edukacyjnego tzw. Zielonej szkoły w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja i zmiana sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku- Brzeźnie przy ul. Zdrojowej 2 na centrum edukacji ekologicznej, wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku.

Zarządzenie nr 55 - W sprawie: powołania Zespołu projektowego ds. realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa planetarium wraz z przebudową współczesnej przybudówki do Kaponiery Południowej i rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a"

Zarządzenie nr 56 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne Nr 72/2017 Dyrektora Centrum Hewelianum z dnia 04 września 2017 r. w sprawie sposobu realizacji projektu pod nazwą "Rozbudowa i przebudowa Kaponiery Południowej na potrzeby kulturalno-wystawiennicze wraz z salą sferyczną, a także rekonstrukcją odcinka muru Carnot'a, na terenie Centrum Hewelianum w Gdańsku"

Zarządzenie nr 57 - W sprawie: organizacji imprezy promocyjnej Centrum Hewelianum pt. "Nocne podglądanie Wszechświata"

Zarządzenie nr 58 - W sprawie: powołania Zespołu projektowego ds. przygotowania projektu pn. "Rewaloryzacja i przebudowa budynków zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. 3 Maja 21A,21B, 21C wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania na Centrum Interpretacji Dziedzictwa w Centrum Hewelianum"

Zarzędzenie nr 59 - W sprawie: ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pt. "Galeria przyrody"

Zarządzenie nr 60 - W sprawie: ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Eksperci od tabliczki - egzamin z tabliczki mnożenia"

Zarządzenie nr 61 - W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o oddaniu w najem lokali użytkowych

Zarządzenie nr 62 - W sprawie: ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Światowy Tydzień Kosmosu 2018"

Zarządzenie nr 63 - W sprawie: ustalania cen za bilety wstępu do Centrum Hewelianum

Zarządzenie nr 64 - W sprawie: ustalania zasad uczestnictwa w okazjonalnym programie edukacyjnym "Kartki w ruch!"

Zarządzenie nr 65 - W sprawie: ustalania zasad uczestnictwa w okazjonalnym programie edukacyjnym pn. "Światowy Tydzień Kosmosu 2018"

Zarządzenie nr 66 - W sprawie: ustalania cen za bilety wstępu w ramach akcji promocyjnej "Polska zobacz więcej-weekend za pół ceny"

Zarządzenie nr 67 - W sprawie: ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn."Słodkie komórki" i "Komórki poszukiwane"

Zarządzenie nr 68 - W sprawie: ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Światowy Tydzień Kosmosu 2018"

Zarządzenie nr 70 - W sprawie: ustalania opłaty za plenerowe zajęcia edukacyjne pn. "Obserwacje astronomiczne"

Zarządzenie nr 72 - W sprawie: ustalania cen za bilety wstępu do Centrum Hewelianum

Zarządzenie nr 73 - W sprawie: ustalania opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Warsztaty metodyczne"

Zarządzenie nr 74 - W sprawie : określenia zasad udziału w zajeciach okazjonalnych pn.:"Niebo na kółkach"

Zarządzenie nr 75-zmieniające Zarządzenie wewnętrzne nr 52/2018 Dyrektora Centrum Hewelianum z dnia 08 sierpnia 2018r. w sprawie powołania zespołu projektowego na potrzeby opracowania Koncepcji programu funkcjonalno-edukacyjnego tzw. zielonej szkoły w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego pn. Rewaloryzacjia i zmiana sposobu użytkowania Domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeżnie przy ul. Zdrojowej 2 na centrum edukacji ekologicznej, wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku

Zarządzenie nr 76- W sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 40/2018 w części dotyczącej Regulaminów parkingów miejskich - przy ul. Gradowej 11 w Gdańsku - będącego w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum i wprowadzenia tych regulaminów ze zmianami

Zarządzenie nr 77 - w sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 39/2018 w części dotyczącej Regulaminów parkingów miejskich - przy ul. Gradowej 3 i 3Maja 9 w Gdańsku - będących w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum i wprowadzenia tych regulaminów ze zmianami

Zarządzenie nr 79 - w sprawie wprowadzenia regulaminu szkolenia na certyfikowanych przewodników po Hevelianum i Górze Gradowej

Zarządzenie nr 80 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne nr 52/2018 Dyrektora Centrum Hevelianum z dnia 02 sierpnia 2018r., w sprawie powołania zespołu projektowego na potrzeby opracowania Koncepcji programu funkcjonalno-edukacyjnego tzw. zielonej szkoły w ramach realizacji Zadania inwestycyjnego pn. Rewaloryzacja i zmiana sposobu użytkowania domu Zdrojowego w Gdańsku-Brzeźnie przy ul. Zdrojowej 2 na centrum edukacji ekologicznej, wraz z zagospodarowniem otoczenia budynku

Zarządzenie nr 81 - w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Erasmus+ w Hevelianum"

Zarządzenie nr 82 - w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn."Ni-Es-Am-O-W-I-Ta Skłodowska"

Zarządzenie nr 83 - w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn."Ptasie bistro"

Zarządzenie nr 84 - w sprawie ustaenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn. Świąteczny harmider

Zarządzenie nr 85 - w sprawie powołania Rady Konserwatorskiej Hevelianum

Zarządzenie nr 86 - w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Galeria planet"

Zarządzenie nr 93 - w sprawie ustalenia opłat za zajęcia edukacyjne pn."Astronimiczna wyprawa"

Zarządzenie nr 94 -w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne w ramach programu edukacyjnego pn."Ferie 2019 w Hevelianum"

Zarządzenie nr 95 - zmieniające Zarządzenie wewnętrzne nr 01/2018 z dnia 02 stycznia 2018r. w sprawie wymiaru czasu pracy w 2018r. 

Zarządzenie nr 96 - w sprawie wprowadzenia zasad organizacji Konferencji Interakcja-Integracja 2019

Zarządzenie nr 97 - w sprawie ustalenia opłaty za zajęcia edukacyjne pn. "Drewniane potyczki"

Zarządzenie nr 99 - w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Hevelianum w   Gdańsku

Zarządzenie nr 100 - w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Hevelianum w Gdańsku

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:13
Treść wprowadził(a): Kobeszko Mirosława, 2019-01-14 12:47:59
Treść wytworzył(a): Paweł Golak, 2018-06-08 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-01-14 12:46:57