Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Hewelianum w Gdańsku

Zarządzenie nr 1 - W sprawie: wymiaru czasu pracy w 2018 roku

Zarządzenie nr 2 - W sprawie: ustalenia zasad w weekendowych zajęciach edukacyjnych odbywających się w Centrum Hewelianum

Zarządzenie nr 3 - W sprawie: wprowadzenia procedury przekazywania środków pieniężnych w ramach sprzedaży artykułów spożywczych w automacie vendingowym

Zarządzenie nr 4 - W sprawie: wprowadzenia wniosku o zatwierdzenie cen detalicznych towarów sprzedawanych przez Centrum Hewelianum

Zarządzenie nr 5 - W sprawie: wprowadzenia "Regulaminu sprzedaży artykułów spożywczych w automacie vendingowym"

Zarządzenie nr 6 - W sprawie: ustalania opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt. "Roboferie" organizowanych podczas ferii zimowych w województwie pomorskim w Centrum Hewelianum

Zarządzenie nr 7 - W sprawie: ustalania opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt. "Roboferie" organizowanych podczas ferii zimowych w województwie pomorskim w Centrum Hewelianum

Zarządzenie nr 8 - W sprawie: udzielenia upoważnienia do używania tytułu "Rzecznika Prasowego Centrum Hewelianum"

Zarządzenie nr 9 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt. "Wyścig po zdrowie, czyli co nam dają witaminy"

Zarządzenie nr 10 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt. " A jednak się kręci!"

Zarządzenie nr 11 - W sprawie: wprowadzienia aneksu do Regulaminu wynagrodzeń

Zarządzenie nr 12 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych pt. "Dzień liczby PI"

Zarządzenie nr 13 - W sprawie: określenia zasad udziału w zajęciach okazjonalnych pn. Koło Astronomiczne :Gwiezdne Universum - III Edycja"

Zarządzenie nr 14 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w wieczorze dla dorosłych pt." Wieczór z miłością", który odbywać się będzie w budynku Galerii Strzeleckiej

Zarządzenie nr 15 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajeciach edukacyjnych pt. " O łamaniu kształtów"

Zarządzenie nr 16 - W sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o oddaniu w najem lokali użytkowych

Zarządzenie nr 17 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w wieczorze dla dorosłych pt. "Wsieczór z krajem kwitnącej wiśni", który odbywać się będzie w budynku Galerii Strzeleckiej

Zarządzenie nr 18 - W sprawie: ustalenia cen za bilety wstępu w ramach akcji promocyjnej Ogólnopolski weekend niższych cen "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny"

Zarządzenie nr 19 - W sprawie: ustalenia cen za bilety wstępu w ramach promocji "Rozsmakuj się w Metropolii. Weekend za pół ceny"

Zarządzenie nr 20 - W sprawie: ustalenia opłaty w zajęciach edukacyjnych pt. "O łamaniu Kształtów"

Zarządzenie nr 21 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajeciach edukacyjnych pt. "3,2,1 … Wiosna!"

Zarządzenie nr 22 - W sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu astrofotograficznego "AstroCamera 2018"

Zarządzenie nr 23 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w zajeciach edukacyjnych pt." Zgrupowani"

Zarządzenie nr 24 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajeciach edukacyjnych pt."Zgrupowani"

Zarządzenie nr 25 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w okazjonalnym programie edukacyjnym pt."Dni Nauki"

Zarządzenie nr 26 - W sparwie: podania do publicznej wiadomosci informacji o oddaniu w najem pomieszczenia magazynowego

Zarządzenie nr 27 - W sprawie: zasad udziału w zajęciach okazjonalnych pn. "Niebo na kółkach"

Zarządzenie nr 28 - W sprawie: powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów przedstawiciela pracowników

Zarządzenie nr 29 -  W sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu wewnętrznym nr 90/2017 Dyrektora Centrum Hewelianum z dnia 5 pażdeziernika 2017r. W sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w celu bieżącej identyfikacji oraz oceny zbednych i zużytych składników majatku ruchomego w posiadaniu Centrum Hewelianum

Zarządzenie nr 30 - W sprawie: ustalenia zasad udziału w seansie w mobilny planetarium "Stellaeburgum"

Zarządzenie nr 31 - W sprawie: ustalenia opłat za udział w zajęciach edukacyjnych pt."Egzotyczne planety"

Zarządzenie nr 32 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajęciach edukacyjnyhch pt. "Ezotyczne planety"

Zarządzenie nr 33 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w wieczorze dla dorosłych pt. "Wyprawa życia", który odbywać się będzie w budynku Centrum Hewelianum

Zarządzenie nr 34 - W sprawie: ustalenia opłaty na udział w zajęciach edukacyjnych pt."Świat przez kadr"

Zarządzenie nr 35 - W sprawie: ustalenia zasad uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych pt. "Świat przez kadr"

Zarządzenie nr 36 - W sprawie: ustalenia opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych pt."Słoneczne tajemnice"

Zarządzenie nr 37 - W sprawie: wprowadzenia aneksu do Regulaminu wynagrodzeń

Zarządzenie nr 38 - W sprawie: wprowadzenie zmian do Regulaminu konkursu astrofotograficznego "AstroCamera 2018"

Zarządzenie nr 39 - W sprawie: uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 60/2017 w części dotyczącej Regulaminów parkingów miejskich - przy ul. Gradowej 3 i 3 Maja 9 w Gdańsku - będących w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum i wprowadzenia tych regulaminów ze zmianami

Zarządzenie nr 40 - W sprawie: uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr 64/2017 w części dotyczącej Regulaminów parkingów miejskich - przy ul. Gradowej 11 w Gdańsku - będącego w trwałym zarządzie Centrum Hewelianum i wprowadzenia tych regulaminów ze zmianami

Zarządzenie nr 41 - W sprawie: ustalania zasad uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych pt. " Co w wodzie trzeszczy?"

Zarządzenie nr 42 - W sprawie: ustalania cen za bilety wstępu do Centrum Hewelianum

Zarządzenie nr 43 - W sprawie: powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia i rostrzygnięcia konkursu na wybór Operatpra lokali użytkowych przeznaczonych na usługi gastronomiczne, położonych w Gdańsku na terenie Centrum Hewelianum, w budynkach wozowni Artylerujskiej oraz Laboratorium Amunicyjnym 2

Zarządzenie nr 44 - W sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznycm służącym do przetwarzania danych osobowych w Centrum Hewelianum w gdańsku

Zarządzenie nr 45 - W sprawie: ustalenia cen za bilety wstępu w ramach V edycji kampanii Rowerowy Maj 2018 r

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1
Treść wprowadził(a): Chalimoniuk-Kowalska Małgorzata, 2018-06-08 12:56:44
Treść wytworzył(a): Paweł Golak, 2018-06-08 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-06-08 12:03:32